Česta pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na često postavljana pitanja. Ukoliko postoji pitanje na koje ne možete pronaći odgovor, molimo Vas da kontaktirate administratora.

Kotao radi, ali zašto ne može da dostigne zadanu temperaturu? (ECOTOP)
Uzroci takvog problema bi mogli biti sljedeći:
1. Zaprljanost kotla - Očistite kotao.
2. Nema dovoljno goriva u ložištu - Pojačajte doziranje puža.
3. Objekat zahtjeva kotao veće snage - Utvrdite stvarnu potrebnu snagu kotla.
Zašto kotao vlaži? (ECOTOP i TKP)
Uzroci takvog problema bi mogli biti sljedeći:
1. Kondenzacija dimnih gasova - Instalirana prevelika snaga radijatora. Kotao nema dovoljno snage. Zamjenite kotao sa kotlom veće snage ili prilagodite broj radijatora snazi kotla.
2. Kotao oštećen - Potrebno je zavariti kotao. Ove poslove u garantnom periodu vrši samo ovlašćeni servis ili proizvođač.
Zašto se vraća dim iz kotla? (ECOTOP i TKP)
Uzroci takvog problema bi mogli biti sljedeći:
1. Zaprljanost dimnjaka, dimnjače ili konvektivnog snopa - Neophodno čišćenje.
2. Premalen svjetli otvor dimnjaka - Prilagodite presjek dimnjaka snazi kotla.
Kotao ne radi. Šta da radim? (ECOTOP)
Najvjerovatniji uzrok takvog problema bi mogao biti nedostatak napona. U tom slučaju, provjerite utikač i osigurače kućne instalacije.
Kotao postigao zadanu temperaturu ali radijatori ne griju. Zašto? (ECOTOP i TKP)
Uzroci takvog problema bi mogli biti sljedeći:
1. Pumpa ne radi, a ima napon na njoj (pumpa se ne isporučuje uz kotao) - Zapekla pumpa. Trebate odvrnuti čep pumpe i pokušati je odvijačem pokrenuti. Provjerite ispravnost same pumpe.
2. Pumpa nema napona - Provjerite osigurač pumpe.
Zašto ventilator ne radi? (ECOTOP)
Uzroci takvog problema bi mogli biti sljedeći:
1. Pregorio osigurač - Zamjenite osigurač.
2. Strano tijelo u ventilatoru - Provjerite da li se ventilator okreće bez otpora.
Zašto se ne može zapaliti pelet? (ECOTOP)
Uzroci takvog problema bi mogli biti sljedeći:
1. Nema napona na grijaču - Provjerite osigurač.
2. Neispravan grijač - Promjenite grijač.
3. Zaprljanost ložišta - Očistite ložište.
4. Nema peleta u spremniku - Dopunite spremink peletom.
5. Vrijeme za potpaljivanje nije korektno odabrano - Postavite korektno vrijeme za potpalu.
6. Neispravan ventilator - Otklonite kvar na ventilatoru.
7. Neispravan sistem za doziranje peleta - Otklonite kvar na pužu peleta ili motoreduktoru.
8. Neispravna sonda dimnih gasova - Zamjenite sondu.
Zašto nema doziranja peleta u ložištu? (ECOTOP)
Uzroci takvog problema bi mogli biti sljedeći:
1. Nema napona na motoredutkoru puža - Provjerite osigurač.
2. Strano tijelo u dozirnoj cijevi - Očistite spremnik i dozirnu cijev.
3. Suviše vlažan pelet - Koristite kvalitetan pelet
4. Neispravan motoreduktor - Zamjenite motor
Kotao radi, ali zašto ne može da dostigne zadanu temperaturu? (TKP)
Uzroci takvog problema bi mogli biti sljedeći:
1. Zaprljanost kotla - Očistite kotao i dimnjak.
2. Nema dovoljno goriva u ložištu - Napunite ložište dovoljnom količinom ogreva. Izbjegavati loženje vlažnog ogreva čija vlažnost prelazi 35%.
Zašto se vraća dim iz kotla? (TKP)
Uzroci takvog problema bi mogli biti sljedeći:
1. Zaprljanost dimnjaka, dimnjače ili konvektivnog snopa - Neophodno čišćenje.
2. Premalen svjetli otvor dimnjaka - Prilagodite presjek dimnjaka snazi kotla.
Kotao se pregrijava i čuju se ’’pucnjevi’’ u kotlu. Zašto? (TKP)
Najvjerovatniji uzrok takvog problema bi mogao biti nestanak električne energije, cirkulaciona pumpa ne radi i kotao se pregrijava.
Postoji opasnost od eksplozije kotla. Da do ove pojave ne bi dolazilo najbolje je imati rezervno baterijsko napajanje pumpe sa pretvaračem. Ako nemate rezervno napajanje pumpe, u tom slučaju treba izgrnuti žar iz kotla i otvoriti bajpas ventil koji je paralelno spojen sa cirkulacionom pumpom na sistemu cijevovoda. Potrebno je da bude spojena i termička zaštita kotla kao dodatno osiguranje od pregrijavanja kotla.